Liigu sisu juurde
Tagasi blogisse

PUISTEHALL – SOODSAM JA KIIREM LAO VALIK

By Finest-Hall

puistehall
ventilatsioon
Mis asi on puistehall?

Puistehall on PVC hall või ladu, mis on mõeldud puistematerjali ladustamiseks. Puistehalli eripära on see, et lao konstruktsioon on mõeldud vastu võtma puistematerjali ja laadurite poolt tekitatavat koormust. Puistehalli seinad on seestpoolt kaetud, kas puidu, vineeri või betoonplaatidega ja puistematerjali saab halli ladustada kuni 5 meetri kõrgusele.

Mille jaoks on puistehall hea? Mida puistehallis ladustada?

Puistehallis saab ladustada erinevat lahtist materjali nagu saepuru, pellet, vili, raps, rapsikook, hernes ja muud sellist. Kui halli siseseinad valmistada betoonplaatidest, saab puistes ladustada isegi väetist, soola ja muid agressiivseid materjale.

Millised on puistehalli eelised näiteks betoonlao ees?

Kõige põhilisemaks eeliseks on lao üldmaksumus, mis on kordades soodsam betoonseintega lao maksumusest. Teiseks on kindlasti ehituskiirus. Kui on olemas korralik asfaltplats, saab puisteladu paigaldada otse asfaldile ja mingisugust vundamenti rajada ei ole vaja.

Kui kõrgele tasub laos seinad laudisest või muust materjalist ehitada?

Siseseinad saab ehitada vastavalt vajadusele. Suuremates ladudes paigaldatakse siseseinad kuni 6m kõrgusele, kuna seal kasutatakse 12m pikkasid roope, millega saab materjali kõrgele kuhjata. Kui kliendil ei ole vajadust nii kõrgeid kuhjasid teha, saab siseseinad ehitada vastavalt vajadusele, mis kajastub kohe ka väiksemas maksumuses.

Mida silmas pidada puistelao soetamisel?

Esiteks on vaja saada teada, kas planeeritavasse asukohta on võimalik saada ehitusluba. Kas hoone kuja on teiste hoonete suhtes piisav, või on vaja ette näha teatud tuleohutusmeetmeid.

Kui projekteerimistingimused on väljastatud ja ehitada saab, siis alusena sobib 120mm paks asfaltplats, mis peab olema 6 meetrit pikem ja 4 meetrit laiem, kui planeeritav hoone. Veel on vaja teada, mis materjali planeeritakse laos ladustada ja kui kõrgele planeeritakse seda kuhjata/ladustada – sellega saab teada, milliseid siseseinu on vaja ja kui kõrgele need peab ehitama. Lisaks on vaja teada, kui palju ladustatav materjal kardab niiskust, seejärel saab planeerida sundventilatsiooni. Kindlasti peab arvestama sellega, et lattu on vaja projekteerida ATS (automaatne tulekahju signalisatsioon), sest üldiselt on enamus puistematerjalid väga suure tulekoormusega.

Millal tasub kaaluda PVC halli jagamist sektsioonideks?

Hoone tuleb jagada sektsioonideks juhul, kui ühe sektsiooni pindala 5m ladustamiskõrguse juures ületab 3800m2. Siin tulevad mängu tuleohutusnõuded, mis välistavad suuremad sektsioonid, ilma, et seal vahel oleks tulemüür. Näiteks 40×140 meetrise hoone puhul on vaja ehitada keskele tulemüür ja hoone on vaja jagada kaheks sektsiooniks. Kui aga hoones tahetakse ladustada erinevaid materjale, mille tolm ei tohi omavahel seguneda (näiteks pellet ja vili ühes hoones), on mõistlik kohe projekteerida hermeetilised PVC vaheseinad. Vaheseinu saab hõlpsasti ka hiljem juurde ehitada.


OLULINE TEADA

Kui hoones ladustatakse puistematerjali (vili, pellet, saepuru, laast jne), siis on määravad Päästeameti poolt kehtestatud nõuded puistematerjali ladustamisele. Samad nõuded kehtivad ka kergesti süttivate kaupade ladustamisele. Sellisel juhul tulebki leida hoone optimaalne laius versus pikkus, et otstarbekalt ära kasutada iga hoone ruutmeeter. Teinekord on hädavajalik jagada hoone sektsioonideks ja need eraldada tuletõkkeseinaga. See võimaldab kergesti süttivat materjali ladustada väiksemale alale suuremas koguses.  Samas tõstavad igasuguse sektsioonid, tuletõkkeseinad ja tulemüürid oluliselt hoone ruutmeetri hinda.