Liigu sisu juurde
Tagasi blogisse

Ventilatsioon PVC hallis

By Finest-Hall

kondensaat
puistehall
ventilatsioon
MIDA TÄHENDAB VENTILATSIOON PVC HALLIS?

Ventilatsioon ehk õhutus või tuulutus on jahutamiseks tehtav tuulutus või ruumiõhu (saastunud või niiske) puhta(ma) õhuga asendamine. Selle eesmärk on õhutatavates ruumides tagada vajalik õhu puhtus, niiskus, temperatuur ja liikumise kiirus. Sõltuvalt õhu liikumise viisist eristatakse loomulikku ja sundventilatsiooni. Sundventilatsiooni puhul kasutatakse ventilaatoreid.

Ventilatsioon ükskõik millises hoones on hädavajalik, sest õhuvahetus on vaja tagada eelkõige hoones töötavate inimeste pärast. Eriti tähtis on see soojustamata ladudes, nagu on seda PVC hall. Kui ventilatsioon PVC hallis üldse puudub (samuti ebapiisavad ventilatsiooniavad) tekib kindlasti erinevaid probleeme laohoone kasutamisel.

KAS VENTILATSIOONI SÜSTEEME ON ERINEVAID, MIS SOBIVAD PVC HALLIDESSE? 

Loomulik ventilatsioon – ventilatsiooniavad/tuulutusavad, mille õige paigutus ja suurus tagavad õhu loomuliku liikumise.
Läbivoolu ventilaatorid – selle süsteemiga imetakse hoone ühest otsast õhk sisse ja tekitatakse hoone harjas piisav õhuvool, mis imetakse teisest hoone otsast välja. Selle süsteemi puhul ei tohi olla hoones hermeetilisi vaheseinu, vastasel juhul see süsteem ei toimi.
Katuseventilaatorid –  see on üldiselt kõige võimsam ja kõige suurema õhuvahetusega süsteem. Miinuseks on siinkohal see, et katuseventilaatorid vajavad rohkem hoolt kui näiteks läbivoolu ventilaatorid. Samas ventilatsiooni hooldusest ei pääse ühegi sundventilatsiooni puhul tagamaks töökorras süsteem.
Erilahendused – hoonet kasutatakse kuivatina või on vaja tagada kindel niiskuse tase hoones. Sellisel juhul paigaldatakse õhukuivati ja enamus juhtudel ventilatsiooniavad/tuulutusavad üldse puuduvad. Õhukuivati reguleerib ise hoone sisekliimat ning vajalik on õhu sissevõtt ja väljalase – need avad tehakse seadme paigaldamise käigus.

MILLE JAOKS ON VENTILATSIOON HEA?

Eelkõige ventilatsioon vähendab/välistab kondensaadi tekke ajal, mil päevane välistemperatuur läheb plussi, aga öine temperatuur langeb alla nulli. Siin on tegemist tavapärase füüsikaseadusega – kui seespool kattematerjali on temperatuur plussis ning väljaspool miinuses, hakkab tekkima PVC siseküljele kondensaat, mis paratamatult tilgub hoone põrandale või hoiustatava kauba peale.

KAS VENTILATSIOON PEAB ALATI OLEMA?

Loomulik ventilatsioon peab alati olema (ventilatsiooniavad koos PVC võrguga, seda nii hoone viiludes, kui ka kogu perimeetril). Kui õhk hoones üldse ei liigu on sisekliima väga ebameeldiv. Lisaks ei mõju see hästi ladustatavale kaubale. Pakendid lähevad märjaks ja lagunevad, metallooted korrudeeruvad jne. Eriti oluline on ventilatsiooni olemasolu puistehallides.

MIDA TULEB SILMAS PIDADA KUI OTSUSTADA VENTILATSIOONI KASUKS?

Eeskätt tuleb mõelda selle peale, mida hoones tehakse ja mida ladustatakse. Kas seal töötavad inimesed, kas kaup on niiskusele ülitundlik või on pakendatud vastavalt, et paaril korral aastas mõni tilk kondensaati ei tee midagi.

MILLISE KASUTUSEGA PVC HALLIDESSE ME SOOVITAME VENTILATSIOONI PAIGALDADA?

Hoones töötavad inimesed – sellele vastab teatav regulatsioon, kui palju peab olema õhuvahetus tunnis, kui palju võib olla niiskust jne.

Hoones kasutatakse ja käivitatakse sisepõlemismootoriga masinaid – Väljatõmme peab olema väga tugev ja õhuvahetus väga suur, et vältida mürgistuse tekkimist hoones töötavatel inimestel.

Hooneks on puistehallseal hoitakse pelletit, vilja või väetist ning läbimõeldud ventilatsioonisüsteem hädavajalik. Teatud juhul on vaja isegi paigaldada sisekate, et välistada kondensaadi teke täielikult.

Tooted ei karda niiskust – hoones hoitakse tooteid, mis niiskust ei karda, aga neid peab eraldama väliskeskkonnast ilmastiku kaitseks. Sellisel juhul piisab teinekord loomulikust ventilatsioonist.

KAS TUULUTUSAVAD ON OSA VENTILATSIOONISÜSTEEMIST?

Jah, tuulutusavad on osa ventilatsioonisüsteemist. Juhul kui kasutatakse näiteks katuseventilaatoreid, siis ventilatsiooniavade puudumisel imetakse hoone vaakumisse, sest õhu piisavat pealevoolu ei teki. Sellises situatsioonis kuumenevad mootorid üle ja seadmed lähevad rikki, sealjuures õhuvahetus hoones puudub. Ebapiisava suurusega ventilatsiooniavade puhul on keeruline hoonesse sisse saada (hoone on vaakumisse imetud), sest käiguuksed ei taha avaneda. Kui aga suured uksed lahti teha, imetakse sealt kaudu hetkega õhk sisse, kuid see ei ole üldiselt lahendus.

KUIDAS VENTILATSIOONISÜSTEEM PVC HALLIS TOIMIB? (PROTSESS)

Kirjeldatud kahes eelnevas punktis.

VENTILATSIOONIGA SEONDUVAD MÜÜDID/VÄÄRARVAMUSED

– Arvatakse, et mõlemas hoone otsas 1 A4 suurune ventilatsiooniava on piisav ja hoone alaosas ei pea ventilatsiooniavasid olema. Isegi loomuliku ventilatsiooni puhul, kui hoones tekib näiteks tuule tõttu alarõhk, peab kuskilt õhku peale tulema, selleks on vaja piisavalt ventilatsiooniavasid.

– Lisaks peab arvestama, et avad ei oleks valel kõrgusel. Liiga madalal olevatest avadest tuiskab sisse lund või katuselt alla kukkuv lumi sulgeb avad ja taaskord õhu ringlus puudub. Nii nagu iga teine hoone vajab ventilatsiooni, vajab seda ka PVC hall. See loob meeldiva sisekliima seal ladustatavale kaubale ja töötavatele inimestele.

Kui planeerite PVC halli, siis konsulteerige eelnevalt meie spetsialistidega. Kui selgitate, mille tarbeks PVC halli planeerite  ning mis vajadused teil hoonele on, siis aitame välja selgitada, kuidas lahendada hoone kuju, sektsioonid, uste asukohad ja sealhulgas leiame parima lahenduse ventilatsioonile, mille saate soetada koos hoonega. Loomulikult saab teha pikemaid plaane ja tagada ventilatsioonisüsteemi lisamine hiljem.