City Air PVC hall 15 x 30m, H/6 – 450 m²

PVC hall 15 x 30m, H/6 - 450 m²

Klient
City Air Oy
Asukoht
Lahti